søndag den 26. oktober 2014

Om "Stress" i psykologi, samfundsfag eller biologi?


På biblioteket

Brinkmann, Svend (2014) Stå fast : Et opgør med tidens udviklingstvang. København: Gyldendal A/S

”Den udviklingstvang, som præger vores kultur, gør os blinde for de væsentlige ting i livet som pligtfølelser, værdighed og sindsro, ” skriver Svend Brinkmann. Han gør op med den stædige selvudviklingsindustri inden for arbejdsliv, uddannelse og privatlivet og formulerer en modstand mod tidens krav til evig omstilling og forandring.

Bjørnstrup, V., Matthiesen, T., Boserup Skov, O., (2013) Stress : en konsekvens af senmoderniteten. 1. udgave. - Aarhus : Systime, 2013. - 124 sider : ill. i farver
Stress set i et sociologisk perspektiv med fokus på identitetsdannelse og socialisation.
Indhold: Stress - en konsekvens af senmodernitetens mangfoldighed og individuelle frihed? ; Samfundsforandringernes betydning for individ og identitet ; Stresssamfundet - en ny virkelighed for det senmoderne netværksmenneske? ; Hvad skal, kan og bør gøres for at forebygge stress? ; Essays om stress.
Hjernen og stress : hjerneforskningen om stress, en oversigt over aktuel viden / Peter Bruhn ... [et al.] ; illustrationer: Jens Bøgeskov ; redigeret af Jane Brinch, Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann
1. udgave. - Hellerup : Hjerneforum, 2002. - 64 sider : ill.
Beregnet til biologiundervisningen på de gymnasiale uddannelser.
Indhold: Karsten Ellemann: Hjernen og stresshormoner. Morten Møller: Stress kan medføre cellehenfald i hippocampus ; Stress og hjernens "indre ur". Peter Bruhn: Stress og de mentale funktioner. Mogens H. Claesson: Stress og immunsystemet. Poul Videbech: Stress og depression. Thomas Nielsen: Psykiske årsager til kropslige sygdomme. Bo Netterstrøm: Stress på arbejdet. Gideon Zlotnik: Stress og hjernen hos børn. Poul Jennum: Stress og søvn.
ISBN 87-988870-0-9 : hf. : kr. 75,00.
På nettet

Laustsen Wodschow, Anne (2011) Store Børn og stress – Et kvalitativt studie af hvordan 7. klasseelever oplever og italesætter stress i senmoderniteten. http://samf.ku.dk/pkv/faerdige_projektopgaver/281/281_samlet_til_web.pdf (22-10-2014)


Sustmann Kibsgård, Eva-Sabrina (2007) Stress Faktalink http://www.faktalink.dk/titelliste/stre/strekild 22-10-2014


Emner om Stress på Videnskab.dk http://videnskab.dk/search/apachesolr_search/stress

Fx Philbert, Poul-Erik (01-11-2010) Din sundhed er dit ansvar Videnskab.dk http://videnskab.dk/kultur-samfund/din-sundhed-er-dit-eget-ansvar (22-10-2014)

Statens institut for folkesundhed (u.å) Stress http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_22_stress.pdf (22-10-2014)
Tema om stress i Samvirke http://samvirke.dk/tema/stress.html
Links til statistikker for emnet Stress fra Danmarks Statistik. Samt links til publikationer om stress og unge og stress i Danmark http://www.dst.dk/da/informationsservice/oss/stress.aspx (22-10-2014)

Stress I tal (2009) Stress Foreningen http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal (22-10-2014)

Emner om Stress på Videnskab.dk http://videnskab.dk/search/apachesolr_search/stress 
Du kan finde en masse avisartikler omhandlende stress på infomedia log på med dit unilogin på http://skoda.emu.dk/

Christophersen, Vanessa (09-09-2013) Ekspert: De unge er presset i bund : Krisen har givet ungdomsgenerationen en frygt for aldrig at slå til Politiken http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2069771/ekspert-de-unge-er-presset-i-bund/ (22-10-2014)

Meyer, Nanna Mik (28-09-2011) Stress er et signal til samfundet om at holde sig væk Politiken http://www.information.dk/280401 (22-10-2004)

Maach, Maja Lærke (14-01-2014) Hver anden gymnasieelev føler sig stresset DR Nyheder http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/01/14/001904.htm (22-10-2014)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.