tirsdag den 15. august 2017

Migration som tema

Gode links på nettet fundet af underviser Mette Schack Karlsen, mest til samfundsfag:

Gode figurer mm om migration til EU:

European Commission. (u.å.) Delivering on Migration. Hentet 15. august 2017 på https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-migration_en.pdf

Der er et punkt med senest, derfor kommer den nyeste udvikling med:

Europa-Kommissionen (u.å.) Prioriteret Migration : Mod en europæisk dagsorden for migration. Hentet 5. august 2017 på https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_da

Asylpolitik i EU:
Europa-Kommissionen (2014) Et fælles europæisk asylsystem. Hentet 15. august 2017 på https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_da.pdf

Datamateriale

Danmarks Statistik (2017) Indvandrere og efterkommere. Hentet d. 15. august 2017 på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere

Bibliotekaren anbefaler også:


Skolens bibliotek

Her kan du låne bøgerne hele opgaveperioden uden at de bliver kaldt tilbage. Se fx

Faglitteratur:
Boel, N. (2016) Migration : en verden i bevægelse. Kbh.: Gyldendal

Skønlitteratur:
Ali, M. (2004). Brick Lane. London: Black swan book.
Amaye, M., De Nekki, M., & Fowler, C. (Red.). (2009). Migration stories. Manchester: Crocus.
Hassan, Y. (2013). Yahya Hassan. Kbh.: Gyldendal.
Ngozie Adichie, C. (2013). Americanah. London: Fourth Estate.
Smith, Z. (2001). Whtie teeth. London: Penguin.
Steinbeck, J. (1973). The grapes of wrath. Harmondsworth: Penguin.


Ved søgning i bibliotek.dk på emnet ”migration” får du 11443 hits. Her har du mulighed for at afgrænse emnet geografisk fx Spanien eller London, tidsmæssigt: 1930-1939, 1930'erne eller depressionen, materialer fx fag eller skønlitteratur, aviser, artikler eller bøger, bestemte personer og steder. Når du logger ind kan du læse Infomedia (danske avisartikler) direkte i browseren.
Hvis du er medlem af Holstebro Bibliotek kan du også få adgang til udenlandske aviser ’Pressreader’ eller videnskabelige artikler ’Artikelservice’. https://www.holstebrobibliotek.dk/netbiblioteket/aviser-tidsskrifter

Inspiration til skønlitteratur:
Goodreads (2017) Popular Migration Books. Hentet d. 5. August 2017 på https://www.goodreads.com/shelf/show/migration

God fornøjelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.