tirsdag den 3. december 2013

GRATIS E-BØGER

Der er en masse steder på nettet man kan hente gratis E-bøger. For at læse E-bøgerne skal man typisk have en reader der kan læse forskellige fil-typer. Du kan hente en reader gratis mange steder, det vil typisk være en fordel at have en reader der kan læse mange forskellige fil-typer.

Gutenberg Project har over 42.000 gratis e-bøger, også mange danske.

E-reolen er et tilbud fra folkebibliotekerne, her kan du downloane litteratur. Det kræver du har et password til dit lokale bibliotek, og at du downloader Adobe Digital Editions.

Det Digitale Nationalbibliotek Det kongelige biblioteks elektroniske samling, En blanding af links til en række forskellige emner og e-bøger, kræver ikke login.


Google Books kan være lidt vanskelig at navigere i - det er en blanding af bøger man kan få vist eksempler på eller læse som fuld tekst. Du kan gemme de gode fund du gør til senere brug.

Internet Archive  digitaliserer over 1.000 bøger om dagen, og medtager også bøger fra fx. Project Gutenberg, Open Library og Google bogsøgning.
Open Culture Download 20 Popular High School Books Available as Free eBooks & Audio Books

torsdag den 24. oktober 2013

BIBLIOTEK.DK - INTRO


https://bibliotek.dk/daI bibliotek.dk kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det og få det leveret på dit lokale bibliotek.
Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men det er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du kan også søge efter artikler, musik, noder, film og netdokumenter.

Begrænsninger, f.eks. på dvd
Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Hvis du fx ser på en dvd eller en video, får du en besked om, at bibliotekerne ikke har pligt til at låne disse materialer ud til alle.
Adgang til artikler og anmeldelser fra InfomediaDu kan nu få adgang til at læse artikler og anmeldelser fra Infomedia via bibliotek.dk. Men når du finder artikler der er relevante for dig i bibliotek.dk så kan du gå til Infomedia med dit Unilogin og finde artiklen straks - også hjemmefra.onsdag den 23. oktober 2013

LINKSAMLING TIL LITTERATURHISTORISKE OVERSIGTER

http://fagweb.vuckolding.dk/ah/Dansk/litteraturhistorisk_oversigt%20ny.htm Opdeling af litteraturen i perioder der tager udgangspunkt i et dialektisk historiesyn, troen på at udviklingen litteraturen og historien bevæger sig i modsatrettede spring. Perioderne er delt op i ”århundrede”

https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/litteraturhistorisk-oversigt En mere findelt oversigt der også giver et godt bud på tonegivende forfattere inden for den givne periode eller isme.

http://www.da-net.dk/ Et godt link til litterære perioder i Danmark og Norden. Siden er beregnet til gymnasiet og HF, og giver en indførsel i både historien, ismerne, undergenre, forfattere og tekster. Du kan finde udvalgte tekster samt analyse-eksempler.


http://www.symbaloo.com/mix/skriftlignetdanskstx Samling med links til "Skriftlig netdansk STX", gå på opdagelse og find lige de links du skal bruge til din opgave.

STATISTIK TIL HUSBEHOV INDEN FOR MANGE EMNER  (Jørn 2012)

Grundlæggende dansk statistik, se: DanmarksStatistik som har til opgave at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.
Her kan du også selv bygge mange statistikker op via
Statistikbanken som indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Du kan vise og eksportere det i forskellige diagrammer, søjler, Excel osv.


ServeyBanken AAlborg Universitet har stor erfaring med indsamling og analyse af spørgeskema undersøgelser, de gøres tilgængelige i ServeyBanken. Du kan lave dine egne analyser af danskernes holdninger: f.eks. til arbejde, velfærdsstaten, politikerne, indvandring etc.  Statistik fra mange organisationer er samlet af DST og kommenteret af undertegnede

Befolkning og valg  
Center for Selvmordsforskning: Register for Selvmord dækker perioden 1970-2010 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark.
Dansk Fertilitetsselskab: Samlede danske kunstige befrugtninger og inseminationsbehandlinger 1997-2011- se Årsrapporter
Dansk Flygtningehjælp: Under Viden og fakta kan du finde Flygtningestatistik
Københavns Universitet: Afdeling for Navneforskning: Al statistik om personnavne og stednavn
Ligestillingsafdelingen og DST (Statistik om kvinder og mænd): Et statistisk billede af ligestillingen mellem kvinder og mænd i Danmark.
Udlændingestyrelsen: Indeholder primært en lang række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet.
Økonomi- og Indenrigsministeriet: Valg: Alt vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. 

Danske Levevilkår

Ankestyrelsen : Her kan du se og downloade alle de samlede statistikker, som Ankestyrelsen har udsendt siden 2004, blandt andet om anbringelser, førtidspension og arbejdsskadesager
Bygnings- og Boligregistret: Det landsdækkende register over ejendomsdata
Center for Ulykkesforskning: Statens Institut for Folkesundhed (SIF) giver adgang til en lang række tabeller om tilskadekomst pga. ulykker.: Arbejdsulykker, trafikulykker, ulykker i hjem og fritid herunder sportsulykker.
Danmarks Apotekerforening: Adgang til tal om Medicinforbrug i Danmark – se Årsberetninger
Domstolsstyrelsen: Her kan du finde tal og fakta om Danmarks Domstole. Du kan blandt andet finde information om retternes statistikker om sagsantal og opgørelser over udvalgte sagstyper.
Justitsministeriet: Her kan du læse rapporterne fra Justitsministeriets Forskningskontor. Bl.a. om danskernes holdninger til mange ting.

Kriminalforsorgen: Statistikpublikationer om bl.a.: antallet af indsatte i arrester og fængsler, kriminalitetstyper, indsattes alder, køn og baggrund, undvigelser, og oplysninger om retsvæsen og kriminalitet i Grønland og Færøerne.
Det Kriminalpræventive Råd: Undersøgelser og rapporter indenfor det kriminelle felt.
Landsbyggefonden: Statistikker om den almene boligsektor, herunder beboerstatistik.
Lægemiddelindustriforeningen: Tal om lægemiddelforskning i Dk men også sygdomstal fx kræfttal
Lægemiddelstyrelsen: Statistik om forbrug af medicin indenfor udvalgt felter:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: De offentliggør løbende tal og analyser om det danske sundhedsvæsen, sundheds- og forebyggelsesområdet.
Pensionsstyrelsen: Statistik om bl.a. udlandspensionister.
Rådet for Sikker Trafik: Fakta og statistik om trafikulykker

SFI·Det nationale forskningscenter for velfærd: Forsker og udgiver rapporter om velfærd – fri download – gode søgefaciliteter.
Social- og Integrationsministeriet: Her får du en samlet indgang til ministeriets nøgletal.
Socialstyrelsen: Service/socialstyrelsens faglige og økonomiske resultater afrapporteres i en årsrapport. Indeholder også Databaser om deres område bl.a. om Stofmisbrug. Se også deres base over Sociale Begreber
Statens Institut for Folkesundhed: Find statistik og talmateriale fra instituttets mange undersøgelser og registre. Her har du adgang til en lang række tabeller om tilskadekomst pga. ulykker.: Arbejdsulykker, trafikulykker, ulykker i hjem og fritid herunder sportsulykker.
Statens Serum Institut. Alle data for befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet samlet og analyseret på SSI. Abortregister, Cancerregister, Diabetesregister, Dødsårsagsregister, Vaccinationsregister mfl.
Vejdirektoratet: Vejdirektoratet står for at samle og offentliggøre uheldstal om trafikuheld. 
 

Uddannelse og viden

Digitaliseringsstyrelsen: Her ligger de såkaldte grunddata som bruges af flere forskellige myndigheder f.eks. informationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer.
 
Erhvervsstyrelsen: Den direkte kilde til alle officielle oplysninger fra Erhvervsstyrelsens database om virksomheder.
Foreningen af Danske Interaktive Medier: Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske sites, antallet af besøg samt antallet af sete sider.
 
Ministeriet for Børn og Undervisning: Databanken indeholder detaljeret uddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d og voksenuddannelser.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Ministeriets tal, analyser og information om uddannelse og institutioner, herunder SU.
Reg.Stat: Erhvervsstyrelsens regionale statistikbank: Databasen indeholder nøgletal om den regionaløkonomiske udvikling i Danmark, med fokus på områderne uddannelse, iværksætteri samt innovation, forskning og udvikling
Patent- og Varemærkestyrelsen: Data om danske indehavere af IP-rettigheder, patenter, varemærker, designregister med mere.  

Kultur


Bogmarkedet: Statistik om blandt andet bestsellers, titelstatistik og forlagsøkonomi.
Dansk Bibliotekscenter (DBC): Bogstatistik – samlet bogproduktion
Dansk Oplagskontrol: Konstaterer, kontrollerer og verificerer reklamebærende mediers oplag samt antal besøgende og andre relevante oplysninger om udstillinger og messer, der afholdes i Danmark.
Det Danske Filminstitut: Statistikker omhandlende billetsalg, box office, filmpriser og nøgletal for dansk film.
Danske Medier: Befolkningens brug af medier, læsertal, forbrugsvaner, interesser, aktiviteter, meninger m.m. 
Idrættens Analyseinstitut: Idrættens Vidensbank samler danske rapporter, analyser og undersøgelser inden for den samfundsorienterede idrætsforskning og det idrætspolitiske område.
IFPI Danmark: Her kan du finde danske og internationale publikationer, der på forskellig vis har fokus på udviklingen i musikbranchen.
 
Kulturministeriet: En statistisk opgørelse over offentlige bevillinger til kulturelle formål. Endvidere foretager ministeriet ca. hvert femte år en kulturvaneundersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter - senest i 2012.
Kulturstyrelsen: Kulturstyrelsen vil med jævne mellemrum udgive et mediestatistik-nyhedsbrev, der i stor udstrækning vil være baseret på tal fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. Nordisk mediestatistik. Europæisk mediestatistik. 
Medierådet for Børn og Unge: Viden om børn og unges brug af de nye medier. I Medierådets vidensbibliotek finder du både bøger, rapporter, kodekser og undersøgelser - alt sammen om børn og unge og de nye medier.
Trossamfund: Anerkendte i Danmark
 

Arbejde, løn og indkomst

Arbejdsmarkedsstyrelsen: Statistik om a-kasser. Her kan du få et overblik over Arbejdsmarkedsstyrelsens nøgletal og forskellige styringsværktøjer. Du kan finde de nyeste tal for jobindsats, læse om resultatrevision og beskæftigelsesplaner

Arbejdsskadestyrelsen: Arbejdsskadestatistikken indeholder opgørelser over de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø i tal. Tilsyn. Arbejdsskader. Ulykker.
Beskæftigelsesministeriet: Tal og tendenser indenfor arbejdsmarkedet.
Dansk Arbejdsgiverforening: Konjunkturstatistik. Konfliktstatistik. Beskæftigelsesindikatorer.Lønstatistik.
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor: Overenskomster. Fraværsstatistik. Ligestilling. Lønstatistik.
Moderniseringsstyrelsen: Nøgletal om statens personale.

Priser og forbrug (se også Penge og kapitalmarked

De Danske Bilimportører: Her kan du se tal for antallet af nyregistrerede køretøjer i Danmark. Du kan vælge at få vist tallene opdelt efter mærke eller model.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrencesager i tal.
Realkreditrådet: Realkreditrådet udgiver en række statistikker (Boligudbud, Boligmarked, Ejendomspriser, Udlånsstatistik) med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed.

Skat: Ejendomsvurdering og -salg: Salgsstatistikken giver et overblik over de solgte ejendomme i de enkelte halvår. Salgsstatistikken viser de gennemsnitlige priser for de forskellige ejendomstyper og sammenligner de registrerede salgspriser med ejendommenes vurderinger.

Nationalregnskab og offentlige finanser

Finansministeriet: Finanslovsdatabasen omfatter finanslove og tillægsbevillingslove fra og med 2003 og giver dermed mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk af bevillingerne i statens budget. Regnskabsdatabasen indeholder udgiftstal for offentlige institutioner. 
Moderniseringsstyrelsen (Finanslov og statsregnskab): Registeret indeholder de offentliggjorte bevillingslove og statsregnskaber siden 1996.
Skatteministeriet: Alskens skatter og afgifter inkl. kommuneskatter
Udenrigsministeriet: Danida: Hvad går pengene til

Penge og kapitalmarked

Danmarks Nationalbank: Nationalbankens finansielle statistik, beskriver på et detaljeret niveau renter, værdipapirer, valutakurser, bankernes udlån, husholdningernes gæld, udenlandske investeringer og udlandsgæld.
Forsikring & Pension/Forsikringsoplysningen: Statistik om Forsikring & Pension.
Nets: Betalings-, kort- og informationssystemer. Antal betalingskort. Transaktioner.

Realkreditrådet: Realkreditrådet udgiver en række statistikker (Boligudbud, Boligmarked, Ejendomspriser, Udlånsstatistik) med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed.
 
VP Securities (tidligere værdipapircentralen): Årlig opgørelse over udstedelse af værdipapirer. Papirhandler

Udenrigsøkonomi

Danmarks Nationalbank: Nationalbankens finansielle statistik, beskriver på et detaljeret niveau renter, værdipapirer, valutakurser, bankernes udlån, husholdningernes gæld, udenlandske investeringer og udlandsgæld.

Udenrigsministeriet: Eksportrådet: Eksporten i tal. Analyser om eksportmarkederne.
 

Erhvervslivets sektorer

Danmarks Rederiforening: Nøgletal og statistik om danske rederier.
Danmarks Turistråd: Fakta og tal om turismen i Danmark
Dansk Erhverv: Analyser
Dansk Gartneri: Tal om gartnerier
Dansk Industri: Lidt statistik er gratis andet kræver medlemsskab
Dansk Landbrugsrådgivning/Landbrugsinfo: Analyser af drifts-, branche- og makroøkonomiske samt markedsmæssige forhold i landbruget.
 

Geografi, miljø og energi - Danske kilder


 

Regional statistik 

 

torsdag den 19. september 2013

OVERSIGT OVER FRIE TYSKE LITTERÆRE SØGESIDER OG ENKELTE SPROGDATABASER (V. JØRN 2012)

5555 deutschsprachige Autorinnen und Autoren: Im januar 2008 gab es hier 11700 Links zu 1454 Autorinnen und Autoren, davor 6157 in der alphabetischen Sammlung, 5544 auf den Seiten von Einzelautorinnen mit starken Präsenz im Internet.

Autoren Magazin: Unabhängige, kritische Informationen von Manfred Plinke für Autoren mit aktuellen News, Meinungen, Tipps, Seminaren.

Buchhandel.de: Ob Bücher, Hörbücher, E-Books aber auch DVDs und Software – bei buchhandel.de finden Sie Ihre Lieblingstitel.

Bücher: Das unabhängige Magazin zum Lesen. Rezensionen. Portraits, Interviews und Reportagen.