onsdag den 16. august 2017

Den der råber lyver... Gratis bog

Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder

Sådan beskrives Lea Korsgaards bog "Den der råber lyver". Bogen sætter spørgsmålstegn ved hvordan vi bruger og tolker medier i dagligdagen og giver tips til at blive en kritisk mediebruger. 

På hjemmesiden hvor bogen kan downloades gratis står: 

"Den største udfordring med propaganda og løgne er ikke, at de findes. Udfordringen er, at nogen har behov for dem."

Download bogen gratis her

tirsdag den 15. august 2017

Migration som tema

Gode links på nettet fundet af underviser Mette Schack Karlsen, mest til samfundsfag:

Gode figurer mm om migration til EU:

European Commission. (u.å.) Delivering on Migration. Hentet 15. august 2017 på https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-migration_en.pdf

Der er et punkt med senest, derfor kommer den nyeste udvikling med:

Europa-Kommissionen (u.å.) Prioriteret Migration : Mod en europæisk dagsorden for migration. Hentet 5. august 2017 på https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_da

Asylpolitik i EU:
Europa-Kommissionen (2014) Et fælles europæisk asylsystem. Hentet 15. august 2017 på https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_da.pdf

Datamateriale

Danmarks Statistik (2017) Indvandrere og efterkommere. Hentet d. 15. august 2017 på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/indvandrere-og-efterkommere

Bibliotekaren anbefaler også:


Skolens bibliotek

Her kan du låne bøgerne hele opgaveperioden uden at de bliver kaldt tilbage. Se fx

Faglitteratur:
Boel, N. (2016) Migration : en verden i bevægelse. Kbh.: Gyldendal

Skønlitteratur:
Ali, M. (2004). Brick Lane. London: Black swan book.
Amaye, M., De Nekki, M., & Fowler, C. (Red.). (2009). Migration stories. Manchester: Crocus.
Hassan, Y. (2013). Yahya Hassan. Kbh.: Gyldendal.
Ngozie Adichie, C. (2013). Americanah. London: Fourth Estate.
Smith, Z. (2001). Whtie teeth. London: Penguin.
Steinbeck, J. (1973). The grapes of wrath. Harmondsworth: Penguin.


Ved søgning i bibliotek.dk på emnet ”migration” får du 11443 hits. Her har du mulighed for at afgrænse emnet geografisk fx Spanien eller London, tidsmæssigt: 1930-1939, 1930'erne eller depressionen, materialer fx fag eller skønlitteratur, aviser, artikler eller bøger, bestemte personer og steder. Når du logger ind kan du læse Infomedia (danske avisartikler) direkte i browseren.
Hvis du er medlem af Holstebro Bibliotek kan du også få adgang til udenlandske aviser ’Pressreader’ eller videnskabelige artikler ’Artikelservice’. https://www.holstebrobibliotek.dk/netbiblioteket/aviser-tidsskrifter

Inspiration til skønlitteratur:
Goodreads (2017) Popular Migration Books. Hentet d. 5. August 2017 på https://www.goodreads.com/shelf/show/migration

God fornøjelse.

tirsdag den 31. januar 2017

AT 2017 Menneskets forhold til naturen

Find inspiration til dit emne

Det kan virke overvældende at komme i gang, hvad fag skal jeg vælge? Hvad emne? Det naturlige sted at kikke til en begyndelse er ressourcerummet som du finder på skolens intranet. Her er allerede givet nogle gode holdbare problemstillinger og materiale henvisninger. Du skal naturligvis selv kikke videre når du har sat dig ind i emnet overordnet.


Mange steder på nettet tilbyder også emneguides til årets AT:

EMU Danmarks Læringsportal:
Her er både indgange fordelt på emne og fag – der er ofte utroligt gode og valide links at hente til de emner der er beskrevet grundigt. Siden er udviklet af undervisere og derfor det rigtige niveau.


Litteratursiden.dk: Forslag til gode skønlitterære bøger med rette tema. Vi har mange af dem på skolebiblioteket. Se på udstillingshylderne.

Faktalink: Du har adgang til Faktalink ved at logge på med dit uni-login - her findes en masse gode henvisninger til videre læsning om bl.a. landart, vulkanudbrud, UNESCOS verdensarv, vindmøller, økologi, kunstig befrugtning og meget mere...
Forfatterweb: Du kan logge på med dit uni-login og få adgang til en masse gode forslag til skønlitteratur der kan anvendes i forhold til årets tema.Bibliotek.dk's emneoversigt: Du kan finde inspiration til underemner og litteratur i emneoversigten


Videnskab.dk Artikler til temaet Fx om bæredygtig livsstil, klimaet, miljøproblemer, GMO, CO2 og meget mere.


Science in Context Se emneoversigten, du har adgang til basen på skolens IP-adresse. Her er masser af gode emner som: Air Pollution, Acid Rain, Bees, Biodiversity, Viruses, Tornadoes, Toxic and Hazardous Waste og meget mere.Der er mange flere gode steder at finde litteratur når du skal til at dykke ned i emnet.