mandag den 30. november 2015

Racehygiejne som tema i din opgave SRP/SSO

Bøger på skolebiblioteket:


Koch, Lene (2010) Racehygiejne i Danmark 1920-1956. 2. udgave. - Kbh. : Information
Koch, Lene (1995) Dansk og tysk racehygiejne s. 56-59- I: Medicinhistorie. nr. 72 i serien Den jyske historiker. - Århus.
Kirkbæk, Birgit (1992) Racehygiejnens fødsel s. 17-32. I: Gen-vejen: biologien før og nu. - Kbh. : Det Etiske Råd
Holstebro Bibliotek
Foss, Øyvind (2006) Kampen mod de mindreværdige: Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi


På nettet
Emu Danmarks Læringsportal: vejledning med links til emnet herunder Folkedrab.dk og Lektor Morten kjeldgaards side om eugenik og racehygiejne.


Biblioteksvagten: her kan du finde henvisninger til god litteratur til mange forskellige emner, også racehygiejne.mandag den 28. september 2015

AT3 Oldtiden i farver

På Biblioteket


Fich, Henrik (et al.) (2008) Græsk kunst. 1. udg. Systime.

Høiris, Ole og Poulsen, Birte (2011) Antikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion. 1. udg. Aarhus Universitetsforlag.

 Parbo, Henrik (1986) Bag den farved virkelighed : farvedannelse, farvestoffer, pigmenter. Systime.

Bostrup, Ole (1996) Oldtidens Kemi. Systime

 Parbo, Henrik (et al.) (2014) Kend kemien 1 + kend kemien 2. GyldendalPå nettet:
 
Glyptoteket har en god materialesamling der handler om farver i antikken bl.a.
Som forvandlet – antik skulptur i farver (u.å.) Glyptoteket http://www.glyptoteket.dk/som-forvandlet (21-09-2015)

På sporet af farven (u.å.) Glyptoteket http://www.glyptoteket.dk/udforsk/forskning/paa-sporet-af-farven (21-09-2015)

Tracking Colour : The polychromy of Greek and Roman sculpture in the Ny Calrsberg Glyptotek (2009) Glyptoteket http://www.glyptoteket.dk/sites/default/files/tracking-colour_report01_2009.pdf (21-09-2015)

Pilkjær Simonsen, Kim, Larsen, Rene, Scharff, Mikke (et al.) (2011) Konservatoren og kemi – II hvor farvestråelende var antikken. Dansk Kemi- online. http://www.danskkemi-online.dk/2011/10/01/konservatoren-og-kemi-ii-hvor-farvestralende-var-antikken/ (21-09-2015) (med henvisninger)

AT3

AT3 2015: INNOVATION INDEN FOR SUNDHEDSPOLITIK

 Der er mange emner inden for det sundhedspolitiske område der kan arbejdes med, måske kan du få inspiration af emneord, at se hvad kampagner der har været lavet, at se i dit lokaleområde eller skolen.

Emneord/nøgleord/tankemylder: 

kampagne, massekommunikation, kostkampagner, sundhedskampagner, folkesundhed, livsstilssygdomme, nudging, det nære sundhedsvæsen, det kommunale sundhedsvæsen, lighed i sundhed, fysisk aktivitet, stress, innovation, nyskabende, Health Care, diabetes, sukkersyge, KOL, rygning, madpakker, skolemad, tænder/tandlæge, motion, fastfood, rygning, rygestop, sund mad, kost, velvære, sundhedsfremme, forebyggelse, lighed i sundhed, miljø, trafik, arbejdsliv, motion, alkohol, rusmidler, folkesygdomme, nudge, medicin, hovedpinepiller, smertestillende, medicinal industri, fedme, anoreksi, psykiske sygdomme.
 

Inspiration online:


Lokalt:


Holstebro Kommune Sundhedspolitik http://www.holstebro.dk/Sundhedspolitik-8765.aspx

Holstebro Kommune retningslinjer – social og sundhed http://www.holstebro.dk/Social-og-Sundhed-retningslinjer-8190.aspx
 

Nationalt: 
Sund by netværket http://sund-by-net.dk/viden/netvaerk-innovationsagenter og Kamper-Jørgensen, Finn; kjøller,
Mette & Toftager, Mette (u.å) Den sunde by : Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning. http://www.si-folkesundhed.dk/upload/den_sunde_by.sif.pdf (18-092015)


Sundhedsstyrelsen : oversigt over kampanger 2015 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner

Sundhedsstyrelsen (2004) Skræk som virkemiddel i sundhedsfremmende kampanger https://www.sst.dk/publ/div/Metodekataloget/skraek_som_virkemiddel.pdf (18-09-2015)

Sundhedsfremme for børn og unge fra sundhedsstyrelsen http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/C872962F30F54C35889FF96629853D6F.ashx
Statens Institut for folkesundhed http://www.si-folkesundhed.dk/Sundhedsstyrelsen (2005) Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forebyggelse http://www.kora.dk/media/1196264/risikokommunikation-i-relation-til-sundhedsfremme-og-forebyggelse.pdf (18-09-2015)

 
Innovation i sundhedsvæsenet: fra amatørteater til professionel forestilling http://annemettedigmann.dk/wp-content/uploads/Sund_ledelse_kap_14.pdf
 
Brugere om Brugerdreven Innovation – et kvalitativt casestudie om brugeres perspektiv på brugerdreven innovation http://projekter.aau.dk/projekter/files/66379414/Rapport.pdf

Bøger på biblioteket:


Engsted, Jesper & Tranegaard Andersen, Rasmus (2014) Sygt sund! Perspektiver på sundhed og samfund: Hvordan kommer sundhed på dagsordenen? Hvad er sundhed? Hvem er sunde? Kan sundhed være usundt? Hvad koster sundhed? Hvad er statens rolle? Er vi syge i hovedet? 

Norsker Bergsøe, Merete (2014) Nudge: Gennemgang af begrebet nudge set i en velfærdsprofessionel kontekst. Adfærd, beslutningstagen og processer, velfærdsprocesser, sundhed

Tortzen, Anne (2008) Borgerinddragelse : demokrati i øjenhøjde:  Hvorfor borgerinddragelse? - baggrund og begreber (Nærdemokrati og borgerinddragelse ; Tre myter om borgerinddragelse ; Medborgeren på banen igen ; Nærdemokrati i øjenhøjde) ; Fem danske eksempler på borgerinddragelse (Viborg Kommune : ildsjælenes demokrati ; Region Syddanmark : borgerne angiver retningen ; Urban-programmet : beboernes drømme som drivkraft ; Sallingsund Kommune : fremtidsbilleder ; Ballerup Kommune : nyt liv til det lokale demokrati) ; Viden og værktøjer til bedre borgerinddragelse (Borgerinddragelse forpligter ; Borgerinddragelse er kommunikation - værktøjer til bedre borgerinddragelse ; Dialog - hvordan?) ; Internationale erfaringer (En ordentlig samtale - folkehøringer ; Borgerinddragelse i stor skala - America Speaks, Dialogue with the City og Participatory Budgeting ; At bygge videre på det, der virker) ; Borgerinddragelse i perspektiv - opsamling i fem spørgsmål og svar.